Wettelijke kennisgeving over het gebruik van deze website

Deze website is eigendom van HWC Den Ham. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright:

HWC Den Ham Goosensplein 1, 7683 CG Den Ham

Intellectueel Eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geüpload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HWC Den Ham. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Fysiotherapiepraktijk HWC Den Ham.

Aansprakelijkheid

In geen geval is HWC Den Ham aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als HWC Den Ham geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. HWC Den Ham geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.
Telefoon 0546 - 674334 info@hwcdenham.nl Goosensplein 1 7683 CG Den Ham www.hwcdenham.nl

DISCLAIMER

PRIVACY VERKLARING 0546-674334  Bel ons op:  0546-674334
Telefoon 0546 - 674334 info@hwcdenham.nl Goosensplein 1 7683 CG Den Ham www.hwcdenham.nl
Telefoon 0546 - 674334 info@hwcdenham.nl Goosensplein 1 7683 CG Den Ham www.hwcdenham.nl

DISCLAIMER

PRIVACY VERKLARING

Wettelijke kennisgeving over het gebruik van deze website

Deze website is eigendom van HWC Den Ham. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright:

HWC Den Ham Goosensplein 1, 7683 CG Den Ham

Intellectueel Eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geüpload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HWC Den Ham. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Fysiotherapiepraktijk HWC Den Ham.

Aansprakelijkheid

In geen geval is HWC Den Ham aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als HWC Den Ham geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. HWC Den Ham geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.
0546-674334 Bel ons op:  0546-674334